За хората на които им пука какво се случва с нашата Земя. За рециклирането и интересни начини да превърнем боклука около нас в изкуство.

събота, 19 март 2011 г.

Водата е живот!

79% от валежите падат над океаните, 2% върху езерата и едва 19% върху сушата. Солената вода е 97,5% от водата на планетата. Основната част от останалите вода е затворена в ледниците.

Цикъл на водата

- 79% от валежите падат над океаните, 2% върху езерата и едва 19% върху сушата

- Солената вода е 97,5% от водата на планетата. Основната част от останалите вода е затворена в ледниците.

Иползване на водата

- Земеделието е най-големият потребител на вода със 70% от общата онсумация. Ако не се направят съществени подобрения в напоителните системи, този дял може да се увеличи до 90%.

- Индустриалните потребители представляват 20% от общата консумация срещу 10% за домакинствата.

Увеличаване на търсенето

- При световно население, което нараства с 80 млн. души годишно, се очаква търсенето на сладка вода да се увеличи с 64 млрд. куб.м годишно до 2050 г.

- 90% от трите млрд. жители, които ще се прибавят към световното население до 2050 г., ще са в развиващи се страни, където днес населението няма задоволителен достъп до питейна вода и пречиствателни съоръжения.

- Сондажите за подпочвени води са се увеличили пет пъти през ХХ век.

Болести, свързани с водата

- През 2030 г. повече от 5 млрд. души със сигурност няма да имат достъп до прилична система за пречистване на водата.

- 3 млн. души всяка година умират преждевременно от болести, свързани с водата в развиващите се страни.

Климатични промени

- През 2030 г. 47% от световното население ще живее в райони, подложени на голям воден недостиг.

- В Африка до 2020 г. от 75 до 200 млн. души може да бъдат изложени на растящ воден недостиг поради климатичните промени.
www.vesti.bg

1 коментар:

  1. Водата и едно от най - ценните неща на тези планета, ако не и най - ценното. Чудесен блог!

    ОтговорИзтриване

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...