За хората на които им пука какво се случва с нашата Земя. За рециклирането и интересни начини да превърнем боклука около нас в изкуство.

вторник, 9 юни 2009 г.

Защо рециклирането е важно


* Рециклирането спестява ресурси - Когато ние рециклираме, използвани материали са превърнати в нови продукти, което намалява нуждата да употребяваме природните ресурси. Ако използваните материали не са рециклирани, създадените нови продукти са направени от добив нови продукти, сурови материали от Земята, през минното дело и горското стопанство.
Рециклиране помага за опазването на важни суровини и защитава природните местообитания за бъдещето.
* Рециклирането спестява енергия - Използването на рециклирани материали в производствения процес използва значително по-малко енергия от тази, необходима за производство на нови продукти от сурови материали - дори и при сравняването на всички свързани разходи, включително транспорт и др.
Плюс е допълнителното спестяване на енергия, защото се изисква повече енергия, за да извлечете, рафинирате, транспортирате и обработите нови суровини, в сравнение с предоставянето на индустриално готови материали.
* Рециклирането защитава околната среда - Рециклирането намалява необходимостта за добив (минно дело, каменодобив и др.), рафиниране и преработка на суровини, всички които замърсяват значително въздуха и водата.
Освен, че рециклирането спестява енергия то също да намалява емисиите на парникови газове, което помага за справяне с климатичните промени.
* Рециклирането намалява обема на отпадъците в сметищата - Когато ние рециклираме, рециклируеми материали биват преработвани в нови продукти, и като резултат в размер на боклука изпратен до сметищата намалява. В България сметищата произвеждат значителна част от емисиите на метан.
http://www.ecomind-bg.eu

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...