За хората на които им пука какво се случва с нашата Земя. За рециклирането и интересни начини да превърнем боклука около нас в изкуство.

вторник, 9 юни 2009 г.

Потребителски пътеводител към езика на рециклирането

За щастие все повече потребителите се интересуват от купуването на продукти, които не вредят на околната среда. Но когато става дума за рециклиране, може ли да вярвате на всичко, което четете?

Каква е практиката в чужбина?

Например Федералната Търговска Комисия (Държавния орган за защита на потребителите в САЩ), която иска да защити потребителите от измамни и несъдържателни реклами, предупреждава, че твърденията за рециклирано съдържание и възможност за рециклиране на продуктите и опаковките могат да бъдат разбрани погрешно. Ето какво трябва да знаят потребителите:

* Продуктът или пакетът може да бъде означен като рециклиран, ако може да бъде отделен и събран от домакинските и общите отпадъци за повторна употреба или за да се направи друг продукт или опаковка чрез осъществена програма за рециклиране;
* Етикетите, които казват „Моля, рециклирайте!” са основателни само ако съответната служба по чистотата събира продуктите за рециклиране – и безсмислени, ако не го прави. Свържете се със съответната служба, за да разберете възможностите за рециклирането на пластмаса, стъкло, метал и хартия;
* Понякога производителите или търговците рециклират продуктите вместо вас. Например, много дрогерии приемат обратно найлоновите торби или пластмасовите бутилки. Някои производители на тонер имат програми, които позволяват на потребителите да връщат празните касети, които след това се използват за повторно производство;
* Производителите и продавачите могат да твърдят, че продуктът или опаковката имат рециклирано съдържание, ако са направени от материали, които са набавени или отделени от отпадъците по време на производството (преди потреблението) или след употребата на потребителите (след потреблението). Използваните вестници, картони, пластмасови бутилки, буркани и консерви се считат за отпадъци след потреблението. Останалите след производството, например скрап или остатъци от рязането на пликове, се считат за отпадъци преди потреблението;
* Рециклираните продукти са направени от продукти, които са били стопени или смлени. Или са изработени от материали, които са използвани, обновени или препроизведени части. Ако продуктът е означен като рециклиран, защото съдържа използвани, обновени или препроизведени части, етикетът трябва да казва, че продуктите са „използвани”, „обновени” или „препроизведени”, освен ако това не е очевидно за купувача.
* Ако етикетът сочи „рециклиран”, трябва да показва и процента на рециклираното съдържание, освен ако то не е 100 процента.

Някои символи на продуктите означават, че можете да рециклирате продукта, или че продуктът или опаковката са направени от рециклирани материали.

РециклиранеТози общоприет символ за рециклиране означава, че продуктът може да се рециклира, и че е изработен от рециклирани материали. Ако само едно от твърденията е вярно, производителя трябва да уточни кое.

РециклиранеПроизводителит- е използват този подобен символ, разработен от Обществото на Пластмасовата Индустрия, за да означат вида на пластмасата използвана за опаковката. Номерата на кода са от 1 до 7.

Как стои въпросът с рециклирането у нас?

България пое ангажимент пред Европейския съюз, с който се задължаваме до 2014 г. 60% от отпадъците от опаковки да бъдат оползотворени, като 55% от тях се рециклират. В момента задължение да се събират и преработват пуснатите на пазара опаковки имат само фирмите, които произвеждат или внасят стоки с опаковки. Но целите няма кака да бъдат постигнати, ако общините и гражданите не съдействат боклуците да се събират разделно. Затова в столицата вече започна поставянето на множество комплекти кофи за различните видове смет. Всеки комплект съдържа зелен контейнер за стъкло, син – за хартия и жълт – за пластмасови и метални отпадъци. Например в община “Оборище” ще има 30 комплекта от трите вида контейнери. Така на всеки 1100 жители в района се пада по един комплект, като нормата в Европа е един комплект да обслужва нуждите на 700-800 души. Отпадъците ще се сепарират допълнително, след което годните за обработка материали ще се извозват в заводите за рециклиране.

Американците изхвърлят:

* На всеки три месеца алуминий в количество, достатъчно да се построи наново цялата търговска въздушна флотилия на САЩ;
* На година офис хартия в количество, достатъчно да се издигне хартиена стена с височина 12 фута (ок. 3,66 м) от Ню Йорк до Лос Анджелис;
* На година пластмасови бутилки за сода в количество, достатъчно да се обиколи Земята 4 пъти;
* На всеки две седмици стъклени бутилки и буркани в количество, достатъчно да запълни Световния търговски център (ако все още го имаше…);
* На година автомобилно масло в количество, достатъчно да напълни 120 супер танкера;

Отпадъците на Европа:

* 510 млн. т строителни отпадъци;
* 427 млн. т производствени отпадъци;
* 241 млн. т битови отпадъци;
* 127 млн. т отпадъци от енергопроизводство и водоснабдяване;
* 58 млн. т рискови отпадъци;
* липсват данни за отпадъците от минното дело, земеделието и горското стопанство, рибарството, услугите и обществения сектор;
* 49% от битовите отпадъци се депонират, 18% се унищожават, 27% се рециклират.
www.bnap.org

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...