За хората на които им пука какво се случва с нашата Земя. За рециклирането и интересни начини да превърнем боклука около нас в изкуство.

вторник, 9 юни 2009 г.

Eco art


Yuken Teryua’s work proves that discarded everyday objects can be re-invented into something elegant and beautiful. The Japanese artist crafts toilet paper rolls with a level of detail so that they adopt a new identity as delicately sculpted pieces — reminiscent of columnar wind chimes intertwined in the branches of a tree. The Japanese artist has also used shopping bags and old pizza boxes in his collection of work that uses recycled materials to defy the defined roles of these objects.

Творбите на Yuken Teryua доказват, че от ненужните ни ежедневни обекти може да бъде изобретено нещо елегантно и красиво. Японският художник използва рула от тоалетна хартия , така че те приемат нова идентичност. Японският художник рециклира материали като торбички за пазаруване и стари кутии за пица и създава от тях истински произведения на изкуството.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...