Timberland събира ненужните автомобилни гуми и от отпадък ги превръща в подметки за обувки

След рециклирането на отпадъка, производството се осъществява в малоазийската компания Green Rubber.

Вулканичният каучук е труден за рециклиране, но компанията е разработила реактив, наречен Delink, с който процесът се превръща в детска игра. Преди да се обработят с него, гумите трябва да се накълцат на дребни парченца.

Timberland е първата компания, която решава да се възползва от новаторската идея. Според тях рециклираният материал е идеална суровина за подметки на обувки, които работници използват по строежи например, защото са изключително здрави. Вече са произведени 200 000 чифта за колекцията им от 2009 година.

В производството се използва само 50% от рециклирания материал, защото експертите установяват, че така се избягват потенциалните проблеми за здравето на хората, които може да крие новия материал, а и подметките стават най-здрави.

Освен всичко, веднъж излезли от употреба, подметките отново могат да се рециклират.

Обувната промишленост откри рога на изобилието – стари автомобилни гуми има колкото щеш.

Автор: Ваня Кьосева

http://ecomedia.bg/doctor-eco/waste-chemicals-recycling/article/839